Ние предлагаме

·  ПР, комуникационни услуги и рекламни стратегии

·  Кризисен ПР и управление на кризи

·  Връзки с медии и обучение за поведение пред медии

·  Организация на събития

·  Стратегии за корпоративна социална отговорност

·  Връзки с институциите

·  Позициониране като работодател